Laden...

 Jaarverslag 2021 

 “Jullie bijdrage is meer dan welkom en niet alleen 
 in financieel opzicht: bedankt dat je 
 ons steunt in onze strijd tegen online misbruik!” 


 Arda Gerkens Directeur - bestuurder EOKM 

HOEVEEL MELDINGEN KREGEN WE EN WAAR KWAMEN ZE VANDAAN?Toename meldingen
Het Meldpunt krijgt meldingen via het internationale netwerk INHOPE, via anonieme meldingen op het webformulier, via de politie en via samenwerking met externe partijen. Meer meldingen van eigen bodem hebben geleid tot een stijging van het aantal nationale meldingen ten opzichte van 2020.


49,99% van de
meldingen betreft
een cloudomgeving

Dankzij een alert en professioneel team bleven trends zoals steeds meer meldingen uit een cloudomgeving, opgeknipte afbeeldingen en beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen in chatgroepen niet onopgemerkt.

Daarnaast zien we dat aanbieders van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen allerlei trucs toepassen om de wetgeving te omzeilen.
We zagen dit jaar een daling van het aantal internationale meldingen, omdat een groot aantal imagehostess verhuisden naar het buitenland. De nationale meldingen stegen juist sterk.

VERHUIZING IMAGEHOSTERS


6 x Moldavië, 8 x de Verenigde Staten, 1 x Tsjechië,
4 x India en dan terug naar Nederland

In 2021 werd de online zelfhulpmodule
Stoppen is mogelijk in totaal 11.724 keer bezocht, dit is een stijging van 44% ten opzichte van 2020. Dit zijn gemiddeld 32 bezoeken per dag. Daarvan waren 1.514 terugkerende bezoekers.

WIE NEEMT CONTACT OP MET
STOP IT NOW

In 2021 is er meer aandacht gekomen voor een jonge groep kinderpornokiijkers.

AANTAL KEREN CONTACT MET STOP IT NOW 2021

Een derde van alle bellers
neemt meerdere keren
contact met ons op.

Na een stijging aan het begin van de pandemie, heeft Corona niet geresulteerd in een significante
toename aan
hulpvragen.

WEBSITEBEZOEK
Het websitebezoek is dit jaar fors hoger dan voorgaande jaren. Met name het aantal bezoekers is gestegen. Dat betekent dus dat we beter gevonden worden.


AANTAL ADVIESVRAGEN PER JAAR
In 2021 is er 5881 keer contact gezocht met Helpwanted, waarbij het overgrote deel van de bezoekers koos voor de in 2019 gelanceerde adviesmodule. De module bestaat uit een vragenlijst die bezoekers door middel van het beantwoorden van een aantal vragen naar een passend advies leidt. Ze krijgen dus direct tips voor hun specifieke situatie of probleem. Het totale aantal adviesvragen lag iets lager dan in 2020. Dit verschil is te verklaren door de hoge (tijdelijke) stijging van het aantal meldingen tijdens de eerste coronalockdown in 2020.

Het Centrum Seksueel Geweld, Fier, het Fonds Slachtofferhulp en Helpwanted bundelen hun krachten in de strijd tegen seksueel misbruik.

De meeste meldingen zijn afkomstig van 12-18jarigen en gaan over afpersing met naaktbeelden.